Xarxes alumni


Alumni UAB

Pàgina web d’Alumni


Xarxes alumni

Les xarxes alumni sectorials són un espai de trobada per a professionals del sector que periòdicament organitzen activitats sobre temàtiques d’actualitat amb ponents experts del món empresarial i acadèmic, així com sessions de networking per establir contactes amb d’altres professionals del teu àmbit laboral o per fer contactes nous que et permetin obrir-te pas en una nova etapa professional.

Alumni UAB té actualment tres xarxes sectorials amb una programació estable i aquest curs inaugurem la xarxa alumni de la Facultat de Filosofia i Lletres, que ben aviat organitzarà les seves pròpies activitats.

Tens accés a totes les activitats de les xarxes sectorials de manera gratuïta amb els serveis Premium! Contacte amb nosaltres per a més informació.

Xarxa CAFEE

La xarxa de la Facultat d’Economia i Empresa UAB és una xarxa alumni activa, coordinada per Dr. Valeri Sorolla, professor de la Facultat. Des del curs passat, organitza mensualment webinars de temàtiques diverses com, per exemple, els nous models de negoci en l’actualitat o els tipus de finançament per a start-ups.

Xarxa RRLL

La xarxa alumni de RRLL des de fa dos anys ofereix una programació de webinars mensuals que permet als titulats una actualització constant pel que fa a les noves normatives i legislació, amb temàtiques des de la gestió de persones, a la prevenció de riscos laborals o les noves normatives de registre de la jornada laboral o de plans d’igualtat. Sempre coordinats per la Dra. Maria Jesús Espuny, professora emèrita de la Facultat de Dret de la UAB.

Xarxa BioAlumni

La Xarxa BioAlumni UAB també ofereix des del curs anterior una programació estable de webinars sobre temàtiques d’actualitat del sector amb experts del món empresarial i de la recerca, coordinats per la Dra. Mercè Martí, professora de la Facultat de Biociències.

Crea tu sitio web con WordPress.com
Comenzar