Visita Aeroport Josep Taradellas


Visita Aeroport Josep Taradellas

Visita guiada per l’aeoroport de Barcelona per conèixer l’entorn aeroportuari i els diferents processos que s’hi desenvolupen.

3 d’octubre de 10 a 12 hores.

En breu obrirem inscripcions

Programa de la visita

Normes de seguretat:

– És imprescindible portar el dia de la visita el document d’identitat original que s’ha indicat en el llistat. Sense el DNI/NIE/Passaport original, no es podrà accedir a les instal·lacions de l’Aeroport per motius de seguretat. No és vàlid el permís de conduir, així com tampoc una foto o fotocòpia del document.

– Si bé l’ús de mascareta (que cobreixi nas i boca) és només obligatori a l’autocar, és recomanable portar-la posada en tot moment, així com respectar les mesures sanitàries dictades per les autoritats i implantades en l’Aeroport enfront la Covid-19.


– No serà possible incloure a més assistents a les visites una vegada s’hagi lliurat el llistat final amb els noms dels visitants. En casos excepcionals on vagi a acudir algun professor/al fet que no figuri en el llistat enviat pel centre, s’haurà de notificar nom complet i DNI amb una antelació mínima de 24 hores.


– Durant l’estada a les instal·lacions aeroportuàries, s’ha de portar visible l’acreditació d’accés que es lliuri, així com complir amb l’ús de l’armilla de visibilitat sempre que s’indiqui.


– No es podrà accedir a la zona restringida amb articles prohibits, entre els quals s’inclouen les ampolles d’aigua o altres begudes, coberts, tisores, etc. En el següent enllaç trobareu un llistat d’objectes amb els quals no es podrà accedir: https://www.aena.es/es/pasajeros/equipajes-controles/equipaje-mano/que-esta-prohibido.html


– Està totalment prohibit fumar en les instal·lacions de l’Aeroport.

– En el cas que un alumne necessiti portar amb si medicació important (vegeu: insulina injectable, medicació per a atacs d’epilèpsia, etc.), és imprescindible presentar la recepta mèdica en el control de seguretat.


– És obligatori complir en tot moment altres aspectes de la normativa de l’Aeroport que eventualment pugui indicar el personal que realitza el guiat de la visita.


– L’incompliment d’aquestes condicions pot implicar la no realització de la visita i ser objecte de sanció per part de les autoritats competents.

Crea tu sitio web con WordPress.com
Comenzar