Llancen una campanya per sensibilitzar líders gambianes contra la Mutilació Genital Femenina

La Fundació Wassu-UAB ha iniciat una campanya de crowdfunding per dur a terme un programa de sensibilització de dones líders de Gàmbia contra la pràctica de la MGF. L’estratègia de la Fundació Wassu-UAB de sensibilització i formació, tant als països d’origen com de destinació, ha ajudat que la prevalença de la MGF a Gàmbia hagi caigut un 13% en nenes menors de 4 anys entre el 2010 i el 2020, segons dades del DHS i UNICEF.

Un any més, el Dia Internacional Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina se celebra que la tendència de la MGF a Gàmbia segueix a la baixa. Segons les dades més recents del Demographic Health Survey (DHS) d’USAID i del Muliple Indicator Cluster Survey (MICS) d’UNICEF, la tendència a la baixa és més significativa a la població de 0 a 4 anys, amb un descens del 13,1 % de casos en un període de 10 anys. Si el 2010 el 38,2% de nenes de fins a 4 anys tenien practicada la MGF, el 2020 el percentatge havia baixat fins al 25,1%. La caiguda és menys evident al grup d’edat d’adolescents i dones de 15 a 49, que ha registrat una caiguda del 3,7% en el mateix període. Actualment el 72,6% de les dones gambianes compreses entre aquestes edats tenen practicada una MGF. No obstant això, la meta d’aconseguir l’abandonament total de la pràctica per al 2030 està lluny de ser aconseguida. A més, UNICEF calcula que els estralls que la COVID ha tingut sobre les iniciatives i programes de prevenció podrien sumar fins a 2 milions més de nenes afectades que en altres circumstàncies podrien haver-se evitat.

La sensibilització, clau en la promoció de l’abandonament de la MGF

Si bé la disminució de la pràctica podria atribuir-se a la prohibició per llei que es va aprovar al país el 2015, el cas del país veí Guinea, un dels primers països a prohibir la pràctica el 1965, prova el contrari amb una prevalença del 94 ,5%, una de les més altes del món (2018, DHS). Segons explica la professora del Departament dʻAntropologia Social i Cultural de la UAB i directora de la Fundació Wassu-UAB, Adriana Kaplan, «és en aquest sentit que els programes dʻeducació i sensibilització són dʻuna importància clau per aconseguir un canvi sostenible».

La doctora Kaplan, qui ha centrat la seva trajectòria professional en la investigació aplicada a la transferència del coneixement per a la prevenció de la pràctica i l’atenció de les conseqüències a través de la Fundació Wassu-UAB a Espanya i l’ONG Wassu Gambia Kafo a Gàmbia, destaca la necessitat de treballar de manera circular, és a dir, tant als països d’origen com als de destinació de les comunitats migrants subsaharianes. La fundació actua fent recerca aplicada sobre la realitat sociocultural de la MGF i les seves conseqüències. Amb un enfocament científic, respectuós, sostenible i holístic, transfereix el coneixement en cascada a agents socials clau, perquè siguin elles i ells, els que generin els canvis.

Per a Kaplan “és necessari tant formar i informar sobre les conseqüències perjudicials per a la salut per desincentivar la pràctica de la MGF entre la població afectada, com també, sensibilitzar els i les professionals de diferents camps – sanitari, social, legal i educatiu – que treballen al territori de destinació, sobre la realitat sociocultural en què s’inscriu la pràctica”.

La Metodologia Wassu

La Metodologia Wassu, responsable en bona part dels èxits aconseguits en aquests deu anys, està basada en evidència científica, holística, respectuosa i sostenible. La proposta metodològica se centra en l’apropiació, l’enfortiment institucional, la concentració sectorial, l’alineament amb les polítiques locals i els plans estratègics. El coneixement generat i adquirit en terreny a través de la investigació aplicada, és transferit en cascada a les institucions i agents socials claus perquè siguin ells i elles qui, al seu torn, transfereixin el coneixement a les seves comunitats, promovent accions preventives i empoderant les persones com a agents de canvis positius als seus entorns. Al centre d’aquesta proposta hi ha una certesa fonamental: cada ésser humà té dret a participar, de manera informada, en totes les decisions que afecten la seva vida i salut.

Campanya de crowdfunding per treballar el canvi de percepció sobre la MGF dins de les comunitats

“Més enllà de l’institucional, la principal tasca continua trobant-se al terreny, al treball directe, de primera línia, amb membres de les comunitats afectades, per tal de canviar la percepció que tenen de la pràctica”, assegura Kaplan. També aquí, les xifres assenyalen un canvi encara més urgent en la mentalitat de les dones gambianes. Segons les dades del MICS i del DHS, el 2010 el 28,2% de les dones es posicionaven en contra de la pràctica, mentre que el 2020 aquesta xifra havia augmentat un 17,8% fins a situar-se al 46% (MICS, 2010 ) (DHS, 2020).

Segons sosté la Fundació Wassu-UAB i la seva contrapart, Wassu Gambia Kafo, les sensibilitzacions a dones són una peça fonamental en la promoció de l’abandonament de la pràctica pel paper que juguen en la seva perpetuació, com a custòdies de la tradició. Amb la intenció de fer-les motors del canvi, la Fundació ha llançat un programa de crowdfunding amb l’objectiu de recaptar fons per finançar accions de sensibilització en matèria de prevenció de la MGF dirigides a 120 líders gambianes. El programa implementarà accions on les dones puguin replantejar-se la percepció que tenen de la pràctica des del respecte, amb el coneixement que proporciona l’evidència científica i des de l’intercanvi d’experiències personals i el diàleg.

Les donacions es poden efectuar per mitjà del següent enllaç:

https://micromecenatge.uab.cat/fimutilaciogenitalfemenina

V Fòrum Internacional sobre Violències de Gènere i Pràctiques Tradicionals Perjudicials a Gàmbia i Àfrica Occidental

En línia amb el treball de sensibilització i en commemoració del Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, Fundació Wassu-UAB juntament amb la seva contrapart l’ONG Wassu Gambia Kafo, organitzen el V Fòrum Internacional sobre Violències de Gènere i Pràctiques Tradicionals Perjudicials a Gàmbia i Àfrica Occidental. A la seva cinquena edició, les jornades se celebraran al Centre de Conferències Internacional Sir Dawda Kairaba Jawara (Bijilo, Gàmbia) els dies 7 i 8 de febrer.

El fòrum Compartint coneixements, Teixint xarxes reunirà més de 270 participants de diferents països i compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), UNICEF, UNFPA i la Secretaria de l’Organització per a la Cooperació Islàmica (OIC) de Gàmbia. L’objectiu és obrir un espai crític on compartir la innovació i la investigació duta a terme sobre les pràctiques tradicionals perjudicials com són la MGF i els Matrimonis Infantils (MI). També compartir les experiències de bones pràctiques i estratègies per a la prevenció desenvolupades tant a Àfrica com a Europa, obrint el diàleg i la reflexió col·lectiva entre personal investigador, líders locals, la societat civil, professionals, entitats públiques i els diferents agents involucrats.

Més informació:

Campanya de micromecenatge

Fundació Wassu-UAB

Crea tu sitio web con WordPress.com
Comenzar
A %d blogueros les gusta esto: